Reglament

7a Cursa de la Bassella


L'edat serà la del corredor a 31 de desembre d'aquest any.

Responsable: Associació Miralcamp Runners NIF: G09935214 C/ Països Catalans, 1 - 25242 - Miralcamp (Lleida) Telèfon: 973601314 miralcamprunners@gmail.com. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu: miralcamprunners@gmail.com

Finalitat: Tractarem les seves dades personals per a la gestió, publicació de llistats classificatoris i les imatges per a fer difusió de la cursa.

Conservació:  Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.

Destinataris:  Les seves dades seran tractades per l’Associació Miralcamp Runners i Chronos Iter5, S.L.

Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de correu: miralcamprunners@gmail.com, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a l’associació Miralcamp Runners a captar la seva pròpia imatge, ja sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de l’associació Miralcamp Runners o una altra empresa delegada estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades dins l'àmbit de la 7a cursa de la Bassella i podran ser publicades en qualsevol mitjà de comunicació, a les xarxes socials, web, etc. L’associació Miralcamp Runners es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.